Število rezultatov iskanja: 1301

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (29)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (7)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (62)
Anthropological notebooks (17)
Anthropos (Ljubljana) (48)
AR. Arhitektura, raziskave (8)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (18)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (5)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (14)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (80)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Dialogi (15)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (15)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (38)
Dve domovini (96)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (27)
Filozofski vestnik (19)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (9)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (41)
Gozdarski vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
Javnost (Ljubljana) (21)
Jezik in slovstvo (19)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (5)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Management (2)
Managing global transitions (2)
Monitor ISH (28)
Muzikološki zbornik (24)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (6)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Poligrafi (11)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (39)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (55)
Research in social change (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (15)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (15)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (15)
Sodobnost (1963) (17)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (4)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (71)
Traditiones (Ljubljana) (56)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (7)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (23)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (17)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo za marketing Slovenije (7)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (21)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (28)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (55)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Mariborska knjižnica (6)
Medijski partner d.o.o. (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (270)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (34)
Slovensko etnološko društvo (41)
Slovensko filozofsko društvo (21)
Slovensko sociološko društvo (38)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (78)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (40)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (55)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (62)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
ZRC SAZU (108)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (62)
D. Kogovšek (1)
Didakta (2)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (17)
Društvo arhitektov (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (62)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (4)
Družba Jezusova (4)
Družina (11)
Državna založba Slovenije (16)
E. Jamnik (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (21)
F. J. Tardío Gastón (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (38)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (67)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (19)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (18)
Institute for Ethnic Studies (23)
Institute for Slovene Emigration Research (84)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (28)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (58)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (96)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IPSOS (6)
LDS (3)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Žagar (1)
Mariborska knjižnica (6)
Marketing magazin (7)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Nova revija (17)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (23)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Palmer Higgs (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (4)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (62)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (34)
Slovene Anthropological Society (11)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (59)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (29)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (35)
Slovensko etnološko društvo (41)
Slovensko filozofsko društvo (48)
Slovensko sociološko društvo (38)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (62)
Sophia (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (14)
Študentska založba (68)
Teološka fakulteta (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Visoka šola za politične vede (4)
Zala (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (40)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (62)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (50)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (62)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1301)