Število rezultatov iskanja: 341

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (72)
Nova revija (16)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (4)
Študentska založba (59)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
B. Cigoj (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (37)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (17)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Intelyway webmedia (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
KUD Esko (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mavrica (3)
Nova revija (19)
Obzorja (13)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna praksa (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societá storica del Litorale (11)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (57)
Teološka fakulteta (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (341)