Število rezultatov iskanja: 6339

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta chimica slovenica (35)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (4)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (4)
Akademija MM (4)
Aluminij (456)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (19)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Beti (Metlika) (16)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delo in varnost (4)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (15)
Enakopravnost (ZDA) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Farmacevtski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (5)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (3)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (55)
Informatica (Ljubljana) (184)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (9)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kemija v šoli in družbi (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Knjižnica (22)
Kovine zlitine tehnologije (108)
Kronika (Ljubljana) (63)
Kronika slovenskih mest (3)
Kurir (266)
Les (Ljubljana) (238)
Literatura (Ljubljana) (4)
Livarski vestnik (21)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (6)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (8)
Materiali in tehnologije (96)
Medicinski razgledi (1)
Metodološki zvezki (1)
Modni katalogi (3)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (9)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (8)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (51)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naše delo (Ptuj) (6)
Naše gospodarstvo (6)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Organizacija (Kranj) (15)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (44)
Papir (Ljubljana) (14)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Presek (3)
Primerjalna književnost (10)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (2)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (9)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (18)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Rokodelska akademija (10)
Sanitarno inženirstvo (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski gospodar (7)
Slovenski tisk (15)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (17)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (5)
Strojniški vestnik (52)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (5)
Štajerc (1)
Tekstilec (139)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (15)
Trgovski list (3439)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Trikotažer (29)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (8)
Ventil (Ljubljana) (133)
Vesna (1921) (4)
Zbor občanov (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (25)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (9)
Železne niti (11)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (19)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (18)
DELO, d.d. (66)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (144)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (464)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Mirana Jarca (312)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Mariborska knjižnica (44)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Kranj (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (97)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3797)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (5)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (185)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (35)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (25)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (55)
Študentska založba (15)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (185)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (145)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (19)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod Marianum (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (15)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (238)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
A. Blatnik (1)
A. Kuhar (1)
A. Penko (1)
Aero (2)
Agroindustrijski kombinat (1)
Allgemeine Holzimprägnierung (1)
Aloma comp. (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
Arhivsko društvo Slovenije (19)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (41)
B. Murovec (1)
B. Žagar (1)
Belokranjska trikotažna industrija (45)
Biotehniška fakulteta (10)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biteks (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Brodograđevna industrija Split (1)
C. k. sviloprejsko poskuševališče (1)
Cankarjeva založba (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (6)
Covirias (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Vajs (1)
Didakta (1)
dLib distributer (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo livarjev Slovenije (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (16)
E. Hadžiahmetović (1)
Egmont (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
EP Javor (1)
Etnografski muzej (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
F. Dular (1)
Faculty of management (8)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (133)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (7)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
G. Golob (1)
G. Karer (1)
G. Paternolli (1)
Geološki zavod (1)
Gorenjski muzej (1)
Gorenjski tisk (2)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hmezad (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (4)
IMV (268)
Industrija stavbnega pohištva (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (7)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (25)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (205)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Trelc (1)
IZUM (1)
J. Krajec nasl. (1)
J. Podržaj (1)
J. Virant (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Jožef Blaznik (8)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kemijski inštitut (4)
Keramična industrija (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjigca (1)
Konzorcij (4)
Konzorcij šolskih centrov (3)
Konzorcij Trgovskega lista (3439)
Kovaška industrija Unior (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
LDS (4)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mravljak (1)
Mariborska knjižnica (44)
Mariborska razvojna agencija (1)
Marketing magazin (4)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mestna občina (3)
Mestni magistrat (1)
Metalna (4)
Metalurški inštitut el at. (9)
Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
MIP (1)
Mladinska knjiga (4)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (15)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Naše delo (6)
Nigrad (1)
NUK (2)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Pedagoška fakulteta (45)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pomurska založba (1)
Predilnica (1)
Pro Anima (1)
R. Švent (1)
s. n. (4)
S. Zorzut (1)
Salezijanska tiskarna (1)
samozal. (2)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. F. Humski (8)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (185)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (35)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (51)
Societá storica del Litorale (12)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (114)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (55)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Štrancar.com (1)
Študentska založba (17)
T. Brate (1)
T. Jeras (1)
Talum (456)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (6)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (2)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Trgovska in obrtniška zbornica (1)
Turistica (3)
Turistično društvo (1)
U. Bizjak (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (25)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Uprava 'Letnika' (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
V. Šiftar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vijesnik (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (5)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (15)
Založila uprava Ljubljanskega stenskega koledarja (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (3)
Zavod IRC (5)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Marianum (10)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (15)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (234)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (114)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (46)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (63)
Železarna Jesenice (108)
Železarna Ravne (108)
Železarna Štore (108)
Išči med rezultati (6339)