Število rezultatov iskanja: 1174

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta hydrotechnica (1)
Advances in production engineering and management (2)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (4)
Ars mathematica contemporanea (429)
AS. Andragoška spoznanja (12)
Atlanti (13)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Didakta (34)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (2)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (3)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gradbeni vestnik (6)
Informacije MIDEM (2)
Informacijski bilten - Gorenje (17)
Informatica (Ljubljana) (16)
Informatica Medica Slovenica (8)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (33)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (3)
Knjižnica (24)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (5)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (11)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (69)
Organizacija znanja (50)
Pedagoška obzorja (8)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (6)
Razpotja (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenščina v šoli (7)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (4)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (37)
Uporabna informatika (Ljubljana) (35)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Didakta (34)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (33)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Gorenje d.d. (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (50)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (13)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (164)
Pedagoška obzorja (8)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (51)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (9)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (430)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (69)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (29)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Šorgo (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (5)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
AX elektronika (1)
Banka Slovenije (1)
Biteks (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Didakta (34)
Doba Epis (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (387)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Košnjek (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Eduvision (7)
EDUvision (3)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (33)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of management (8)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije (5)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (34)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
GV Revije (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut Jožef Stefan (9)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
International Institute for Archival Science (8)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (35)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Lapuh Bele (1)
Klub Revus (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Kopo (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljubljana: Miška (1)
M. König (1)
Marketing magazin (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Miška (4)
Moderna organizacija (69)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Education Institute Slovenia (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
R. Klinc (1)
Renata Šribar (1)
S. Zorzut (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Society Informatika (4)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (47)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (6)
Societá storica del Litorale (6)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (9)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Pazlar (1)
Tehniški šolski center (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (3)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod IRC (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (29)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (1174)