Število rezultatov iskanja: 579

Časopisje in članki - oblika
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Badovinac (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
E. Dornik (1)
EDUvision (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institut Jožef Stefan (11)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (2)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (44)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
M. Popovič (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Moderna organizacija (4)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Renata Šribar (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovensko društvo Informatika (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (17)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (114)
Išči med rezultati (579)