Število rezultatov iskanja: 438

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (18)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delo in varnost (1)
Didakta (10)
Dogovori (4)
Družboslovne razprave (13)
Dve domovini (23)
Elektrotehniški vestnik (9)
Filozofski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (4)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Lexonomica (3)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Monitor ISH (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Podjetje in delo (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (29)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (20)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (5)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (7)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (34)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (7)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (9)
Didakta (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (31)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (80)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
A. Fifolt (1)
A. Kermauner (1)
A. Kuhar (1)
A. Maver (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
D. Topolšek (1)
Didakta (10)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba Jezusova (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (4)
E. Koželj (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (13)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (32)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gerontološki raziskovalni inštitut (1)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (22)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (23)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
J. Grah (1)
J. Kruh (1)
Ljudska univerza (4)
M. Gams (1)
M. Zorc (1)
Marketing magazin (1)
Miš (1)
Mladinski center Trbovlje (2)
Moderna organizacija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
P. Češarek (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (4)
RIC (1)
S. Brus (1)
S. Trajkovski (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Socialna zbornica Slovenije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (15)
T. Lavrinc (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod APGA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (16)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Išči med rezultati (438)