Število rezultatov iskanja: 253

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (25)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (34)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (27)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Založnik
A. Medjedović (1)
A. Morel (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Brat Frančišek (2)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
E. Kovačec (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J. Gale (1)
J. Kosel (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kemijski inštitut (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
M. Grundner (1)
M. Kregar (1)
M. Ličer (1)
M. Mikelj (1)
M. Petek (1)
M. Štrukelj (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
N. Prezelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Nova revija (2)
O. Poljšak Škraban (1)
Onkološki inštitut (4)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Servizio foreste sloveno (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (27)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
T. Bohinc (1)
T. Stare (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
V. Tkalec (1)
Založba FE (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Železarna Jesenice (11)
Železarna Ravne (11)
Železarna Štore (11)
Dostop
Išči med rezultati (253)