Število rezultatov iskanja: 481

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Akademija MM (4)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (4)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Asian studies (1)
Atlanti (16)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Dialogi (3)
Didakta (10)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (7)
Elektrotehniški vestnik (12)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (39)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (39)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (15)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Les (Ljubljana) (2)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (4)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (15)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (5)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (7)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Didakta (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (39)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (15)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (16)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (102)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (42)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (13)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (18)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
1A internet (55)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Vilhar (1)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
D. Jelovčan (1)
Didakta (10)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družba Jezusova (10)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (39)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
G. Svete (1)
Gospodarski vestnik (1)
i2 (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (14)
IUS Software, GV založba (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
LDS (2)
Ljudska univerza (4)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (6)
Obzorja (3)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Society Informatika (3)
Slovene Welding Society (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (39)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (8)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (13)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Išči med rezultati (481)