Število rezultatov iskanja: 654

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (17)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AS. Andragoška spoznanja (22)
Časopis za kritiko znanosti (64)
Dialogi (6)
Didakta (12)
Dnevnik mladega liberalca (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (12)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (7)
Kinesiologia Slovenica (1)
Literatura (Ljubljana) (23)
Loški razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (4)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (71)
Planinski vestnik (23)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (21)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (12)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (142)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (54)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (25)
Zbor občanov (2)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (12)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (16)
Društvo humanistov Goriške (21)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (22)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (142)
Mariborska knjižnica (71)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mlada liberalna demokracija (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (85)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Planinska zveza Slovenije (23)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (49)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (55)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Beletrina (2)
Didakta (12)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (17)
Društvo humanistov Goriške (21)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (25)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (25)
Državna založba Slovenije (139)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (54)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
KUD Logos (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
LDS (23)
Mariborska knjižnica (71)
Mlada liberalna demokracija (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Obzorja (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
Onkološki inštitut (4)
Pedagoška fakulteta (71)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (11)
Planinska zveza Slovenije (23)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Ruslica (1)
Sanje (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (64)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (654)