Število rezultatov iskanja: 129

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Banka Slovenije (1)
Dashöfer (2)
Däshofer (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of Administration (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (34)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (11)
International Institute for Archival Science (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Moderna organizacija (6)
Mykolas Romeris University (1)
Naše delo (3)
OK SZDL Bežigrad (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (5)
The Center of Excellence in Finance (4)
Transparency International Slovenia (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (129)