Število rezultatov iskanja: 871

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (11)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Geodetski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (5)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (13)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Ptujski list (3)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (2)
Res novae (2)
Slovenska žena (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (12)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (6)
Teorija in praksa (60)
Učiteljski tovariš (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (9)
Varstvo narave (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (11)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (109)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (14)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (7)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Faculty of Social Sciences (3)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (58)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Konzorcij (1)
M. Nastran (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marica Šega (1)
Marketing magazin (11)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Moderna organizacija (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (3)
S.n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (8)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (15)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (1)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (871)