Število rezultatov iskanja: 95

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
chez Pierre de La Vallée (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
DMFA - založništvo (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Družba Jezusova (4)
Družina (1)
Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti ... (1)
ex typographéo Mayriano (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
gedruckt bey Gregorio Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Krajowa agencjia wydawnicza (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna tiskarna (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Išči med rezultati (95)