Število rezultatov iskanja: 909

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta chimica slovenica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (10)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Angeljček (4)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (25)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (2)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (6)
Elektrotehniški vestnik (7)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (11)
Geologija (24)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (7)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (5)
Informatica Medica Slovenica (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (3)
Journal of energy technology (2)
Juri s pušo (17)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika (Ljubljana) (11)
Kronika slovenskih mest (5)
LAHA (Online ed.) (2)
Les (Ljubljana) (3)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (27)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (18)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (3)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (4)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (2)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (5)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (15)
Projektna mreža Slovenije (7)
Proteus (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (15)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (19)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (14)
Slovenski pravnik (15)
Sodobnost (1963) (35)
Strojniški vestnik (22)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (5)
Šola raka prostate (1)
Šolska kronika (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (11)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (5)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (14)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (9)
Zgodovinski časopis (14)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železne niti (6)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (25)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Čebelarska zveza Slovenije (19)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (35)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (2)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (36)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (18)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (346)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (14)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Založnik
(1)
1A internet (1)
Agencija Plahutnik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (25)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
B. Dolenc (5)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Dashöfer (1)
Didakta (1)
Doba Epis (2)
Druga godba (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo Pravnik (15)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (34)
DZS (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Eno (1)
Etnografski muzej (2)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (5)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Gašper H. Martelanc (17)
Geološki zavod (14)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Gospodarski vestnik (3)
Helidon (2)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
J. Jugovic (1)
J. Pirc (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
Jožef Blaznik (39)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
L. Schwentner (1)
LAHA, Laser and Health Academy (2)
LDS (27)
LEXPERA (1)
LUD Literatura (2)
M. Grundner (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medicinski razgledi (4)
Melopoja (1)
Mestna občina (5)
Mestno gledališče ljubljansko (19)
MGL (4)
Mimik (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Miš (1)
Mladinska knjiga (9)
Moderna organizacija (7)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (18)
Muzejsko društvo Železniki (6)
MycoMedica (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
natisnen, inu se najde per Mar. The. Egerze (1)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Občina (2)
Obzorja (7)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
PDG (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (15)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Reitenburg (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RK SZDL Slovenije (3)
Rokus Klett (2)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Buser (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Kališnik (3)
samozal. J. Kenda (3)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Chemical Society (5)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (16)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
SLS (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (18)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
SZDL (2)
Škofijska gimnazija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
T. Pinter (3)
Teološka fakulteta (2)
tisk in založba Egerjeva (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (9)
T-TECTO (5)
Turistično društvo Slovenske Konjice (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (1)
Viba film (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Audibook (1)
Založba FE (1)
Založba FRI (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združena lista (1)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (19)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (909)