Število rezultatov iskanja: 1143

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (38)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta silvae et ligni (4)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (5)
Aktualno! (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
AS. Andragoška spoznanja (38)
Atlanti (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (3)
Bogoslovni vestnik (4)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (4)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Didakta (1)
Dogovori (4)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Družboslovne razprave (14)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (10)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (15)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (25)
Geografski vestnik (5)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (14)
Gradbeni vestnik (7)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (10)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (5)
Informacije MIDEM (4)
Informatica Medica Slovenica (3)
Izzivi prihodnosti (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (6)
Journal of energy technology (2)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (1)
Kakovostna starost (18)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Knjižnica (19)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Les (Ljubljana) (13)
Lexonomica (1)
Livarski vestnik (1)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (7)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (2)
Modni katalogi (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (14)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (8)
Natura Sloveniae (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (1)
Obzornik zdravstvene nege (48)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Onkološki vikend (10)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (14)
Otrok in knjiga (1)
Pacientke z rakom dojk (1)
Pedagoška obzorja (3)
Petrol. Tehnika in razvoj (28)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Prehrana in rak (1)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (11)
Rak materničnega vratu (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (19)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (22)
Revija za zdravstvene vede (3)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (5)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slovenian veterinary research (8)
Slovenski čebelar (42)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (17)
Sodobna pedagogika (16)
Strojniški vestnik (30)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (4)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tednik (Ptuj) (2)
Tekstilec (5)
Teorija in praksa (9)
Tumorji v otroški dobi (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (10)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (19)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (43)
Zdravstveno varstvo (30)
Železarski zbornik (4)
Ženske in ginekološki raki (1)
Ženske, moški in rak (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (35)
Biteks d.o.o. (2)
Čebelarska zveza Slovenije (42)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo radiologije in onkologije (11)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (25)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (11)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (31)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (15)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (46)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (166)
Onkološki inštitut Ljubljana (64)
Pedagoška obzorja (3)
Petrol d.d. (28)
Planinska zveza Slovenije (2)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (6)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (15)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (43)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (21)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (40)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (41)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (19)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (48)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (23)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza lesarjev Slovenije (13)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
A. Kne (1)
A. Kobler (1)
A. Kos (1)
A. Šorgo (1)
A. Verlič (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (23)
B. Filej (1)
B. Kolar (1)
B. Pesan (1)
Biotehniška fakulteta (38)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (10)
Biotehniški center Naklo (1)
Biteks (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (10)
D. Tinta (1)
Didakta (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (5)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Družina (1)
Državni izpitni center (3)
E. Dornik (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
F. Sunčič (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije (26)
Fakulteta za socialno delo (17)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (8)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Geodetski inštitut (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gorenje Commerce (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
GV Revije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Dolenc (1)
I. Lešnik (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (18)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (16)
Inštitut RS za rehabilitacijo (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (10)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (32)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
IZUM (4)
J. Triglav (1)
K. A. Lestan (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (8)
Klub Revus (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (16)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Jelušič (1)
M. Simčič (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (5)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (4)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Moderna organizacija (6)
N. Turk (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Naše delo (2)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Onkološki inštitut (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Vertelj Nared (1)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
Petrol, Sektor tehnična služba in kontrola kakovosti (28)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Radio-Tednik (6)
S. Starček (1)
samozal. B. Petučnik (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (20)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (15)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (43)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (6)
Splošna bolnišnica (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (29)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska založba (3)
T. Likar (1)
T. Urbančič (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
V. Štemberger (1)
Veterinarska fakulteta (8)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (7)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene nege (48)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (3)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (42)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (18)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (25)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (6)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (1143)