Število rezultatov iskanja: 108

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (25)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
SIB d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
K. Ostruh (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (1)
S. Zorzut (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
Založba ZRC (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (108)