Število rezultatov iskanja: 278

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (38)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Lexpera d. o. o. (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (74)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska založba (4)
Študijski center za narodno spravo (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (15)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (12)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Audibook (2)
Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Deželna prisilna delavnica (3)
Druck von Josef Blasnik (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo 'Pravnik' (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Državna založba Slovenije (2)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Eger (1)
Faculty of Law (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (1)
GV Revije (5)
GV Založba (4)
in Commision bey Georg Lercher (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
IUS Software (1)
IUS SOFTWARE (19)
Iz cesarsko-kraljeve dvorne in deržavne tiskarnice (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (5)
Lexpera (18)
M. Damaška (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (14)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna tiskarna (1)
Národna tiskarna (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Pravna fakulteta (21)
Pravna praksa (5)
Research and Documentation Center JAS (1)
RSS (5)
S. Schaup (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Študijski center za narodno spravo (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list Republike Slovenije (7)
v samozal. P. Obal (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba Audibook (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (12)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (45)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (278)