Število rezultatov iskanja: 429

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Kuhar (1)
A. Meszaroš (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
B. Podobnik (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biotehniška fakuteta (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (12)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
G. Trtnik (1)
Geološki zavod (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (66)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (12)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Mohorič (1)
J. Perkavac (1)
K. Miklavec (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
M. Dular (1)
Metalurški inštitut el at. (25)
N. Glavaš (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (12)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenian Chemical Society (48)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (237)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Zavod IRC (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (14)
Železarna Ravne (14)
Železarna Štore (14)
Išči med rezultati (429)