Število rezultatov iskanja: 993

Časopisje in članki - naslov
Acta linguistica asiatica (1)
Angeljček (10)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (25)
Dialogi (1)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (101)
Geodetski vestnik (11)
Ilustrovan narodni koledar (25)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (79)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (83)
Koledar Goriške matice (22)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (15)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Koledarčik slovenski (3)
Kronika (Ljubljana) (2)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (1)
Literarna pratika (1)
Ljubljanski zvon (112)
Loški razgledi (1)
Mala pratika (27)
Mariborski koledar (12)
Mohorjev koledar (40)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (3)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Nova crainska pratica (60)
Nova pratika (10)
Planinski vestnik (4)
Presek (3)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (3)
Slovenčev koledar (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (15)
Sodobnost (1963) (1)
Sokolski koledar (6)
Studia mythologica Slavica (2)
Štajerc (52)
Štajerčevi kmetski koledar (1)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (5)
Tednik (Ptuj) (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trinkov koledar (57)
Učiteljski tovariš (7)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Leto izida
1480-1490 (1)
1481 (1)
17?? (1)
1705 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1785 (1)
1786 (1)
1787 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (1)
1795 (2)
1795-1797 (1)
1796 (1)
1797 (2)
1798 (2)
1798-1803 (1)
1799 (2)
1800 (3)
1801 (2)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (2)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (2)
1813 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (1)
1833 (1)
1845 (1)
1850 (2)
1851-1853 (1)
1852 (2)
1853 (2)
1854 (1)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (2)
1858-1863 (1)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (2)
1863 (1)
1863-1863 (1)
1864 (2)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (2)
1868 (1)
1869 (1)
1871 (1)
1873 (2)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (2)
1880 (3)
1881 (4)
1882 (2)
1883 (3)
1884 (2)
1885 (5)
1886 (1)
1887 (4)
1888 (5)
1889 (8)
1890 (8)
1891 (13)
1892 (15)
1893 (10)
1894 (9)
1895 (13)
1896 (11)
1897 (11)
1898 (12)
1899 (10)
1900 (11)
1901 (13)
1902 (4)
1903 (10)
1904 (9)
1905 (9)
1906 (19)
1907 (16)
1908 (22)
1909 (16)
1910 (17)
1911 (17)
1912 (18)
1913 (20)
1914 (15)
1914-1914 (1)
1915 (9)
1916 (8)
1917 (6)
1918 (6)
1919 (7)
1920 (5)
1921 (6)
1922 (6)
1923 (6)
1924 (3)
1925 (6)
1926 (4)
1927 (7)
1928 (6)
1929 (6)
1930 (13)
1931 (12)
1932 (17)
1932/1933 (2)
1933 (14)
1934 (8)
1935 (5)
1936 (7)
1937 (6)
1938 (8)
1939 (7)
1940 (12)
1941 (5)
1942 (2)
1943 (2)
1944 (2)
1945 (3)
1946 (5)
1947 (3)
1948 (3)
1949 (2)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (2)
1953 (2)
1954 (3)
1955 (5)
1956 (3)
1957 (4)
1958 (4)
1959 (5)
1960 (2)
1961 (4)
1962 (4)
1963 (4)
1964 (3)
1965 (3)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (3)
1969 (3)
1970 (3)
1971 (4)
1972 (3)
1973 (4)
1974 (3)
1975 (3)
1976 (4)
1977 (5)
1978 (3)
1979 (8)
1980 (4)
1981 (7)
1982 (6)
1983 (3)
1984 (6)
1985 (7)
1986 (3)
1987 (8)
1988 (5)
1989 (19)
1990 (3)
1991 (4)
1992 (4)
1993 (3)
1994 (6)
1995 (3)
1996 (5)
1997 (5)
1998 (3)
1999 (3)
2000 (3)
2001 (4)
2002 (5)
2003 (4)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (6)
2007 (3)
2008 (3)
2009 (4)
2010 (6)
2011 (3)
2012 (2)
2013 (5)
2014 (4)
2015 (5)
2016 (4)
2017 (3)
2018 (1)
Založnik
A. Gaberšček (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Astra (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Cankarjeva družba (12)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
DMFA - založništvo (1)
Dragotin Hribar (25)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo sv. Mohora (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (37)
Družba sv. Mohora (16)
Družba sv. Mohorja (67)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Friedrich Creussner? (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Goga (1)
Goriška Matica (22)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Goriška tiskarna (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Iskra Commerce, TOZD Marketing (3)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
J. Blaznik (3)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jožef Blaznik (4)
Karl Linhart (52)
Katoliško tiskovno društvo (101)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska družba (1)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
LB (1)
Leopold Kralik (25)
Matica Slovenska (3)
Metalna (1)
Miroslav Vilhar (1)
Mladinska knjiga (1)
Mohorjeva družba (55)
Muzejsko društvo (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Naftagas - hemik (1)
Naše delo (1)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (10)
natisnil in založil Jožef Blaznik (27)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Ozeha (1)
per Adamu Reichard (3)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Radio-Tednik (1)
s. n. (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski knjižni zavod (4)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (2)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Štajerčevo tiskovno društvo (6)
Tancer (1)
Tiskarna sv. Cirila (15)
Tiskovna zadruga (112)
typis Joan. Georgij Mayr (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Vaditeljski odbor Sokola (6)
Večer (1)
Vneshtorgizdat (1)
W. Blanke (5)
Zadruga Lipa (57)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založba ZRC (3)
Založila uprava Ljubljanskega stenskega koledarja (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (993)