Število rezultatov iskanja: 311

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (31)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (28)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (13)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (58)
Pedagoška obzorja (8)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (8)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (12)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Založnik
A. Kos (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biteks (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (31)
dLib distributer (4)
Doba Epis (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
E. Košnjek (1)
Eduvision (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (28)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (4)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (2)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IZUM (9)
Kopo (1)
L. Klančnik (1)
Ljubljana: Miška (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Miška (4)
Moderna organizacija (23)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
P. Brajnik (1)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (1)
Pravna fakulteta (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Pro Anima (1)
R. Klinc (1)
Renata Šribar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SMAK printtisk (2)
Societá storica del Litorale (4)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Springer (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (8)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (12)
T. Ščuka (1)
Tehniški šolski center (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (311)