Število rezultatov iskanja: 2054

Založnik
(9)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Adria (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (1)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (1)
Editions en Langues Etrangeres (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (18)
Filip Žakelj (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (14)
Foreign Languages Press (1)
Frederick A. Praeger, Publishers (1)
Freedom House (1)
Goga (1)
I. Rakovec (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (22)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Intelyway webmedia (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Komunist (1677)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska tiskarna (1)
MacDonald (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Mondadori (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (4)
PeBook (1)
Prentice-Hall (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
S.K.A.D. (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sij (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (3)
Srpska zadruga Oslobođenje (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (5)
Študijski center za narodno spravo (7)
Tabor (1)
Teološka fakulteta (6)
The Peasant Jugoslavia Limited (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (2)
U.S. government printing office (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza v Mariboru (4)
V. Bevc (1)
Verlag für fremdsprachige Literatur (1)
Založba /*cf (1)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)