Število rezultatov iskanja: 308

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (32)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (35)
Zveza lesarjev Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Kroflič (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (22)
B. Korpar (1)
B. Zoubek (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Celarec (1)
D. Ružić (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Državna založba Slovenije (2)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
F. Cvelbar (1)
Fakulteta za arhitekturo (46)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Zrim (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
GRSOFT Structural Engineering (3)
I. Šušteršič (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Dujc (1)
J. Kolšek (1)
J. Žižmond (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Sinkovič (1)
LDS (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
M. Brozovič (1)
M. Gams (1)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Rozman (1)
Metalna (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Nova revija (1)
NUK (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Može (1)
Pedagoški inštitut (4)
R. Kunič (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
Renata Šribar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko sociološko društvo (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Študentska založba (10)
T. Melik (1)
Teološka fakulteta (2)
U. Bohinc (1)
U. Rodman (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Vukobratović (1)
Založba ZRC (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (35)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (20)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (24)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (9)
Železarna Ravne (9)
Železarna Štore (9)
Išči med rezultati (308)