Število rezultatov iskanja: 1037

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(2)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Akademija Arhimed (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Artaria & Comp. (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Gorenc (1)
B. Podobnik (1)
bey F.X. Stöckl (1)
bey Jos. Eder (2)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biteks (1)
C.A. Haendel's Verlag (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Dolar (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (16)
Envit (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
Geološki zavod (21)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Institut Jožef Stefan (9)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (782)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (15)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Interesansa-zavod (1)
J. Scheible (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Klun (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Kovin, Medlarz (1)
M. Jelušič (1)
M. Zupan (1)
Medicinski razgledi (2)
Metalurški inštitut el at. (7)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (15)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
P. Štrekelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko geološko društvo (21)
Slovensko kemijsko društvo (44)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (1)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Š. Koren (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Wolfgang Gerle (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Železarna Jesenice (735)
Železarna Ravne (735)
Železarna Štore (735)
Išči med rezultati (1037)