Število rezultatov iskanja: 144

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Gospodarski vestnik (1)
I. Josifovski (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
J. Pečar (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (65)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pravna fakulteta (1)
RSS (3)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverl. (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (11)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (144)