Število rezultatov iskanja: 3996

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (4)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (16)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (8)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (129)
Jezik in slovstvo (9)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (2483)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kronika slovenskih mest (512)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (28)
Loški razgledi (79)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (37)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (2)
Presek (1)
Primerjalna književnost (1)
Razpotja (1)
Retrospektive (1)
Revus (Ljubljana) (2)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (50)
Sodobnost (1963) (12)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (331)
Tednik (Ptuj) (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (75)
Verba hispanica (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (2)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (9)
Zgodovinski zapisi (2)
Železne niti (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Domžale (4)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (64)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (658)
Muzejsko društvo Škofja Loka (79)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1806)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (331)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1047)
Vsebina
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Audibook (2)
Britanska obveščevalna služba (1)
Cankarjeva založba (2)
Celje Youth Center, Öffentliches Institut für Jugendkultur, Bildung, Information und Sport (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (54)
DZS (2)
F. Praprotnik (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Gasilsko društvo (1)
Genija (1)
Goga (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
GV Revije (2)
Helidon (1)
Ilaunig, O. (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Jeretin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (75)
Katoliško tiskovno društvo (25)
Kinematografi (1)
Klub Revus (2)
Koroška kronika (1)
KUD Logos (1)
LDS (6)
Leuschner & Lubensky (1)
Ljubljana : Mestna občina (40)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mestna občina (472)
Mladinska knjiga (2)
Multima (1)
Muzejsko društvo (79)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna založba (1)
Naše delo (1)
Občina (1)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per me Bernardino Rizo de Novara ... (1)
PGD (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
po Iuane Manline (1)
Požarna skupnost (1)
Pravna praksa (2)
Prodok (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Radio-Tednik (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (1)
s. n. (1)
samozal. (2)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (1)
samozaložba: Britanska obveščevalna služba "Koroška kronika" (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (50)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (331)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (10)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sraka (6)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (30)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Vesna film (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (655)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (155)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1250)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (434)
Železne dveri, Turistično društvo (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (3996)