Število rezultatov iskanja: 264

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Mariborska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (61)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (6)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (21)
D. Kogovšek (1)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. J. Tardío Gastón (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (21)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mladinska knjiga (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Nova revija (6)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (21)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko sociološko društvo (6)
Societá storica del Litorale (21)
Sophia (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (21)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (264)