Število rezultatov iskanja: 113

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Šorgo (2)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
B. Pesan (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjev dom (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
LDS (1)
Ljudska univerza (2)
Medicinska fakulteta (1)
Metalurški inštitut el at. (5)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (7)
Pedagoška fakulteta (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (4)
SPH - Scientific Publishing Hub (3)
Študentska založba (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (113)