Število rezultatov iskanja: 3589

Založnik
Akademska založba (1)
B. Cigoj (1)
Beletrina (2)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Državna založba Slovenije (16)
DZS (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Kleinmayr (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kleinmayr (1842)
Konzorcij (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
KUD Logos (1)
LDS (6)
Mariborska knjižnica (9)
Muzejsko društvo (13)
Obzorja (32)
Pedagoška fakulteta (9)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
Slavistično društvo Slovenije (217)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (81)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (2)
Tiskovna zadruga (1106)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3589)