Število rezultatov iskanja: 150

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Beletrina (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
DZS (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (3)
Kulturni center (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (7)
Pedagoška fakulteta (4)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (10)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (150)