Število rezultatov iskanja: 1214

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (1)
Angeljček (11)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (20)
Communio (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (19)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (26)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (59)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (5)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Javna uprava (2)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (29)
Ljubljanski zvon (59)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (11)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Ona plus (1)
Otrok in knjiga (8)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (3)
Primerjalna književnost (19)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (11)
Slovenski gospodar (13)
Slovenščina v šoli (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (96)
Stati inu obstati (1)
Šport (Ljubljana) (3)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trdoživ (1)
Učiteljski tovariš (16)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (35)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (12)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
DELO, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Družina d.o.o. (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (96)
Mariborska knjižnica (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (84)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (792)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (26)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (44)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
=The Association of Slovenian Catholic Teachers (1)
1A internet (1)
A. Gabršček (1)
Admiral tisak (1)
Agencija Bimi (1)
Agencija Nota (1)
Ansambel Grešniki (1)
Ansambel Simona Gajška (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Art Party (1)
Art Party, Zasebni zavod za film, umetnost, kulturo in izobraževanje (1)
Arthea (1)
Audibook (2)
Beletrina (4)
Cankarjeva založba (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Circolo culturale Rečan (1)
Circolo Culturale Rečan (1)
Coda (1)
Columbia graphophone co. (1)
Conan (2)
Corona (7)
Delo (1)
Didakta (2)
Diskoton (1)
distribucija Nika (1)
Dominion (1)
Don Juan (1)
Dramatično društvo (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (21)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (18)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družina (29)
Državna založba Slovenije (108)
Dynamic Records (3)
DZS (1)
Elektroton (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fantje od Male Nedelje (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (10)
GEC (1)
Genija (6)
Glasbena matica (13)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gnosis (1)
Goga (1)
Gospel media (2)
GPZ Sraka (9)
Hair center Darja (1)
Helidon (35)
Hermagoras (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (5)
Hud (1)
I. Lapuh (1)
Ibis (1)
Ico (5)
ICO (7)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za javno upravo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J. Giontini (1)
J. Schindler (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
Jožef Blaznik (8)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jürjovške ljudske pevke (1)
K. Kesar (1)
kamnotis pri Egerji (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Karl Linhart (2)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (59)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Korodisc - Koroška discografija (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo Rečan (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Novosel (1)
LDS (29)
Lexpera (1)
Litera (2)
Ljudske pevke (1)
LUD Literatura (1)
Malinc (2)
Mandarina (13)
Mariborska knjižnica (8)
Megaton (1)
Melopoja (2)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
Mimik (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (32)
Mohorjeva (1)
Mohorjeva založba (1)
Muck Blažina (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikaviva (1)
Naše delo (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Nika Records (1)
Nova revija (2)
Obzorja (30)
Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon (1)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (1)
per Joan. Frid. Egerju (1)
PGP RTB (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
Potovanje duše (1)
Prešernova družba (1)
Quark (1)
Radio - Tednik (1)
Radio Polzela (1)
RTB (3)
RTV (71)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (32)
RTV Slovenija, ZKP (3)
Ruslica (3)
S. Fras (1)
s. n. (1)
s.n. (1)
saloshil J. Giontini, bukvar (1)
Salve (1)
samozal. (8)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. A. Ropotar (1)
samozal. B. Sitar (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. V. Vaupotič (2)
samozaložba (8)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
self-publishing (1)
Septet Bača (1)
Sigma (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
SNG Maribor (44)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Soundart (1)
Spes (1)
Sraka (8)
Studio Blest (2)
Studio Jaka (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (20)
Teološka fakulteta (14)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (60)
TKM Records (1)
Tonstudio Weikert (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
Union film (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerzalno življenje (2)
v samozaložbi (1)
V. Kosovel (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vesna film (18)
Visoka šola za politične vede (1)
Zala (3)
Založba Audibook (1)
Založba Avsenik, T. Avsenik (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba kaset in plošč, RTV Slovenija (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP RTV (1)
ZKP RTV Slovenija (7)
ZKP, RTV (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zvezna trgovina (1)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)
Išči med rezultati (1214)