Število rezultatov iskanja: 1136

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (1)
Angeljček (11)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (14)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (18)
Dialogi (26)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (59)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (29)
Ljubljanski zvon (59)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (11)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Ona plus (1)
Otrok in knjiga (7)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (3)
Primerjalna književnost (19)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (1)
Rodna gruda (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (11)
Slovenski gospodar (13)
Slovenščina v šoli (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (95)
Stati inu obstati (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (16)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (35)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Zgodovina za vse (6)
Zvonček (Ljubljana) (12)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DELO, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družina d.o.o. (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (95)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (84)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (756)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Študentska založba (17)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (16)
Univerzitetna knjižnica Maribor (44)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
1A internet (1)
A. Gabršček (1)
Admiral tisak (1)
Agencija Bimi (1)
Agencija Nota (1)
Ansambel Grešniki (1)
Ansambel Simona Gajška (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Art Party (1)
Arthea (1)
Beletrina (4)
Cankarjeva založba (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Circolo culturale Rečan (1)
Circolo Culturale Rečan (1)
Coda (1)
Columbia graphophone co. (1)
Conan (2)
Corona (7)
Delo (1)
Didakta (1)
Diskoton (1)
distribucija Nika (1)
Dominion (1)
Don Juan (1)
Dramatično društvo (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (9)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družina (24)
Državna založba Slovenije (107)
Dynamic Records (3)
Elektroton (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fantje od Male Nedelje (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Foto Drayer (1)
GEC (1)
Genija (6)
Glasbena matica (13)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gnosis (1)
Gospel media (2)
GPZ Sraka (9)
Hair center Darja (1)
Helidon (35)
Hermagoras (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (5)
Hud (1)
I. Lapuh (1)
Ico (4)
ICO (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Giontini (1)
J. Schindler (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
Jožef Blaznik (8)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jürjovške ljudske pevke (1)
kamnotis pri Egerji (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Karl Linhart (2)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (59)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Korodisc - Koroška discografija (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo Rečan (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Novosel (1)
LDS (29)
Litera (2)
Ljudske pevke (1)
LUD Literatura (1)
M. Gerber (1)
Malinc (2)
Mandarina (13)
Mariborska knjižnica (7)
Megaton (1)
Melopoja (2)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
Mimik (1)
Mladinska knjiga (30)
Mohorjeva (1)
Mohorjeva založba (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikaviva (1)
Naše delo (1)
Nika Records (1)
Nova revija (2)
Obzorja (30)
Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon (1)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (1)
per Joan. Frid. Egerju (1)
PGP RTB (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
Potovanje duše (1)
Prešernova družba (1)
Quark (1)
Radio - Tednik (1)
Radio Polzela (1)
RTB (3)
RTV (71)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (32)
RTV Slovenija, ZKP (3)
Ruslica (3)
S. Fras (1)
s.n. (1)
Salve (1)
samozal. (8)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. A. Ropotar (1)
samozal. B. Sitar (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. V. Vaupotič (2)
samozaložba (8)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
Septet Bača (1)
Sigma (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
SNG Maribor (44)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Soundart (1)
Sraka (8)
Studio Jaka (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Študentska založba (20)
Teološka fakulteta (8)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (60)
TKM Records (1)
Tonstudio Weikert (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
Union film (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzalno življenje (2)
v samozaložbi (1)
V. Kosovel (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vesna film (18)
Zala (3)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba kaset in plošč, RTV Slovenija (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP RTV (1)
ZKP RTV Slovenija (7)
ZKP, RTV (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)
Išči med rezultati (1136)