Število rezultatov iskanja: 247

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (76)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko društvo Informatika (20)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (16)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
B. Grašič (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Gerbec (1)
dLib distributer (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (37)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (12)
DZS (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
Geološki zavod (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
GV Revije (6)
I. Jerič (1)
Inštitut Logik (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
J. Virant (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klub Revus (2)
Kopo (2)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
LDS (2)
M. Košir (1)
Marketing magazin (1)
Miška (2)
Nova revija (10)
Obzorja (3)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (2)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (18)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (37)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (16)
T. Pristovnik (1)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (5)
Transcendentalni svet (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
TŠC (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola (1)
Založba FE (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (247)