Število rezultatov iskanja: 4766

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (9)
Acta hydrotechnica (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (3)
Ars mathematica contemporanea (589)
Azijske in afriške študije (1)
Blejske delavnice iz fizike (295)
CEPS journal (24)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Didakta (23)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Economic and business review (1)
Elektrotehniški vestnik (17)
Filozofski vestnik (38)
Fizika v šoli (7)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (1)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Gradbeni vestnik (4)
Image analysis and stereology (137)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (61)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (10)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (185)
Materiali in tehnologije (33)
Metodološki zvezki (53)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (332)
Organizacija (Kranj) (15)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (9)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Presek (1876)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Razredni pouk (19)
Revija za elementarno izobraževanje (13)
Revija za univerzalno odličnost (2)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Sodobna pedagogika (8)
Strojniški vestnik (57)
Šolska knjižnica (2)
Šolska kronika (5)
Šolsko polje (16)
The art of discrete and applied mathematics (17)
Učiteljev glas (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zbor občanov (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (15)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (113)
Didakta (23)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2523)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (137)
Elektrotehniška zveza Slovenije (17)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Florida State University (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (33)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (94)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (1)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (523)
Pedagoška obzorja (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (63)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (607)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (53)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (59)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (26)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (222)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (39)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
(1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (4)
A. Cedilnik (1)
A. Maslo (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Stanić (1)
A. Suhadolc (1)
A. Šarlah (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (3)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (15)
Ataja (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Golob (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Valič (1)
Beer & Mayer (1)
bey Beyer und Maring (1)
bey J.V. Degen, ... (1)
Biotehniška fakulteta (2)
C. Gerold's Sohn (10)
C. Lypoldt (1)
C. Petr (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Bokal (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Pagon (1)
D. Repovš (1)
D. Svenšek (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (23)
dLib distributer (6)
DMFA (5)
DMFA - založništvo (24)
DMFA, založništvo (265)
DMFA-založništvo (417)
Druck von Joseph Blasnik (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (411)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1798)
Društvo matematikov, izikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (137)
Družba Jezusova (4)
Državni izpitni center (1)
DZS (121)
E. Kramar (1)
EDUvision (1)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (14)
ex officina Knobloch. per Georg. Machaerop (1)
F. Križanič (1)
F. Tempsky (13)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (53)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za elektrotehnko (1)
Fakulteta za energetiko (10)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (11)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (17)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za strojništvo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (38)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Freytag (3)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Tomšič (1)
G. Vidmar (1)
Gea College (1)
Gedr. Bei Jos. Blasnik (1)
gedruck mit Kleinmaierschen Schriften, durch Ign. Merk ... (1)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (4)
gedruckt bey Johann Thomas, Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Joseph Sassenberg (1)
gedruckt und verlegt bey Joh. Th. Edlen von Trattnern, ... (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (3)
Helidon (1)
I. Dolenc (1)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
in der Weidmannischen Buchhandlung (3)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (22)
Institut 'Jožef Stefan' (22)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (36)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (65)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Intelego (1)
Intelego d.o.o. (1)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
J. Bračič (1)
J. Cimprič (1)
J. Gale (1)
J. Giontini (1)
J. Globevnik (1)
J. Grasselli (1)
J. Kamenik (1)
J. Papš (1)
J. Prezelj (1)
Jožef Stefan Institute (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jutro (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. Kunstelj (1)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (10)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
L. I. Kieser (1)
L. Paternolli (1)
literis Egerianis (1)
Ljubljana : DZS (1)
M. Bombač (1)
M. Černe (1)
M. Jurkovič (1)
M. Ličer (1)
M. Milanič (1)
M. Popovič (1)
M. Uplaznik (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (15)
Modrijan (8)
Muzejsko društvo (2)
N. Košnik (1)
N. Osterman (1)
N. Prijatelj (1)
N. Sirnik (1)
na pródaj vę bukvárnęc�� za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (1)
NUK (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Legiša (1)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (15)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (7)
per ... Mattheum Cerdonis d' vuindisgrecz (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
R. Drnovšek (1)
R. Jamnik (1)
R. Milic (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
Rokus Klett (22)
S. Kač (1)
S. Širca (1)
samozal. (14)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. avtor (4)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Kališnik (3)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. J. Vidali (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. N. Novak (2)
samozal. R. Škrekovski (4)
samozaložba (21)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (62)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (16)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (9)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Pristovnik (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Tiskovna zadruga (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
typis Egerianis (1)
typis Michaëlis Mangeri, Sumptibus Dominici Custodis ... (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics (66)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (8)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (29)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (149)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (10)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
V. Lampret (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
von Thoman Ansshelm (1)
Z. Bohte (1)
Založba FE (4)
Založba FE in FRI (2)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (238)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (170)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (39)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (4766)