Število rezultatov iskanja: 4923

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (42)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geotechnica Slovenica (10)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (15)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (19)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (5)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (9)
Dogovori (14)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (4)
Elektrotehniški vestnik (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (24)
Hmeljar (Žalec) (5)
Hmeljarski bilten (3)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (46)
Informacije MIDEM (986)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (12)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (8)
Kemija v šoli in družbi (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (756)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (11)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (29)
Livarski vestnik (8)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (1899)
Medicinski razgledi (4)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna (Ljubljana) (19)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (22)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
RMZ-materials and geoenvironment (384)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (3)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (106)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (25)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (43)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (16)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (22)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Železarski zbornik (16)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (102)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (8)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (46)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (43)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2183)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (106)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (619)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (42)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (986)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (122)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (409)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (24)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (11)
Založnik
A. Ilc (1)
A. Ogrin (1)
Aero (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (77)
B. Žagar (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (2)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Celarec (1)
Dashöfer (1)
Didakta (2)
Dj. Kalčov (2)
Druga godba (3)
Druga godba-GMS (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (8)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (46)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (43)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomska fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za arhitekturo (21)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za energetiko (8)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (10)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (15)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto - Material od t.t. Griesbach i Knaus (1)
Foto Material (1)
G. Trtnik (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (3)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hrušiški fanti (1)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut Jožef Stefan (27)
Institut 'Jožef Stefan' (15)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2654)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (384)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (1)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
Iskra (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
J. Giontini (1)
J. Muster (1)
Javna služba v sadjarstvu (2)
Javna služba v vinogradništvu (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (1)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (18)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Krka, TOZD Izolacije (2)
LDS (29)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Oder (1)
M. Vugrin (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (4)
Metalurški inštitut el at. (16)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (6)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (384)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodni muzej (1)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (22)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Pro Anima (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Ribium Records (1)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
samozal. F. Humski (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (25)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (42)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (25)
Sraka (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (986)
Šola za ravnatelje (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (2)
Študentska založba (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
U. Rodman (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (1)
University of Nova Gorica (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (25)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
Zavod IRC (6)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (24)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (25)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (85)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (21)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (735)
Železarna Ravne (735)
Železarna Štore (735)
Išči med rezultati (4923)