Število rezultatov iskanja: 14970

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (11)
2. šola o sarkomih (9)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (7)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (13)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta chimica slovenica (56)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (498)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (9)
Acta medico-biotechnica (175)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (6)
Akademija MM (2)
Aktualno! (20)
Akutne levkemije (1)
Alkohol in rak (13)
Anali PAZU HD (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (36)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (6)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (16)
Anthropos (Ljubljana) (25)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arhivi (9)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (68)
Bogoslovni vestnik (10)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (10)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (11)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (1)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (73)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Daj življenju priložnost (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (192)
Diagnostika v onkologiji (8)
Dialogi (2)
Didakta (27)
Dogovori (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Domači odzivi na globalne izzive (2)
Druga šola pljučnega raka (22)
Družboslovne razprave (11)
Državni presejalni programi za raka (12)
Državni program obvladovanja raka (3)
Duševno zdravje v skupnosti (2)
Dve domovini (2)
Economic and business review (3)
Elektrotehniški vestnik (8)
Endoskopska revija (82)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (30)
Evgenika (19)
Farmacevtski vestnik (765)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (148)
Gea (Ljubljana) (22)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (15)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (9)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (80)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (116)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izzivi prihodnosti (4)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javno zdravje (87)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kakovostna starost (169)
Kemija v šoli in družbi (10)
Kemikalije v okolju in rak (8)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (27)
Knjižnica (3)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (39)
Kula (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (65)
Ledvica (4)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (12)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (11)
Maligni melanom (4)
Maligni tumorji testisa (5)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (26)
Med bolnišnico in domom (16)
Medical imaging and radiotherapy journal (37)
Medicine, law & society (55)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (850)
Medicinski razgledi (Supplement) (23)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Melanom in nemelanomski kožni raki (36)
Metodološki zvezki (5)
Moje zdravje (26)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
National geographic (Ljubljana) (2)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novice za zdravje (1)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike (9)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (14)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (13)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (15)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive : XXVIII. seminar In memoriam dr. Dušana Reje : Ljubljana, 3. december 2020 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (768)
Okno (Ljubljana) (50)
Okužbe in rak (12)
Onkologija (Ljubljana) (690)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (573)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (18)
Organizacija (Kranj) (24)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pedagoška obzorja (4)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (62)
Pljučni rak (9)
Pljučnik (Golnik) (24)
Podjetje in delo (4)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (17)
Poligrafi (3)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Pravni letopis (1)
Pregled in novosti v onkologiji (2021) (16)
Prehrana in rak (12)
Presek (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (22)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (100)
Prva šola pljučnega raka (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (102)
Radiology and oncology (Ljubljana) (916)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (25)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (25)
Rak zunanjega spolovila (20)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (12)
Razredni pouk (1)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (4)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Redki raki (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (597)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (8)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revija za zdravstvene vede (117)
Revus (Ljubljana) (7)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Sanitarno inženirstvo (51)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Sevanja in rak (15)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (21)
Slovenian veterinary research (172)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski etnograf (4)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (24)
Socialno delo (48)
Sodobna pedagogika (23)
Sodobni pristop k obravnavi bolnic z rakom jajčnikov (7)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Sodobnost (1963) (4)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost in rak (14)
Strojniški vestnik (13)
Studia Historica Slovenica (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (4)
Šent (Ljubljana) (6)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (20)
Šolska knjižnica (5)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (10)
Šport (Ljubljana) (30)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (12)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trdoživ (2)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji v otroški dobi (7)
Učiteljev glas (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (21)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (14)
Vakuumist (5)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (24)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (6)
Verba hispanica (1)
Vita (1)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Vzgoja (Ljubljana) (53)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (13)
Za srce (Ljubljana) (91)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (12)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (11)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom (18)
Zdravniški vestnik (2089)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (510)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (11)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (25)
Zgodovinski časopis (15)
Zgodovinski zapisi (5)
Zlata jesen (1)
Železne niti (2)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (25)
Leto izida
1479 (1)
1500-1550 (1)
1551 (1)
1555 (1)
1561 (1)
1565 (1)
1572 (1)
1582 (1)
1601 (1)
1608 (2)
1616 (1)
1626 (1)
1642 (1)
1661 (1)
1662 (1)
1673 (1)
1680 (1)
1683 (1)
1691 (1)
1692 (1)
1699-1705 (1)
1710 (2)
1743 (1)
1755 (1)
1762 (1)
1764 (1)
1774 (1)
1777 (2)
1782 (1)
1788 (2)
1790 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1795 (1)
1796 (2)
1797 (1)
1798 (1)
1799 (1)
1800-1816 (1)
1800-1900 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1817 (2)
1818 (1)
1819 (1)
1821 (1)
1822 (2)
1823-1828 (1)
1825 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1830-1850 (1)
1831 (4)
1833 (2)
1834 (2)
1835 (2)
1836 (1)
1837 (2)
1842 (1)
1846 (2)
1847 (3)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (1)
1857 (1)
1864 (1)
1867 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1874 (3)
1877 (1)
1878 (3)
1880 (1)
1881 (2)
1884 (1)
1886 (3)
1887 (1)
1888 (1)
1889 (1)
1891 (1)
1892 (1)
1893 (2)
1894 (2)
1895 (1)
1897 (9)
1898 (1)
1899 (4)
19-- (1)
19?? (11)
190? (1)
1900 (2)
1901 (1)
1902 (1)
1902-1903 (1)
1903 (1)
1904 (2)
1905 (3)
1906 (3)
1907 (1)
1908 (1)
1910 (3)
1913 (3)
1914 (1)
1915 (1)
1917 (1)
1920 (1)
1922 (2)
1923 (1)
1924 (2)
1924-1925 (1)
1925 (1)
1926 (2)
1927 (2)
1929 (7)
1930 (13)
1930-1931 (1)
1930-1940 (1)
1931 (6)
1932 (7)
1933 (13)
1934 (12)
1935 (17)
1936 (18)
1937 (17)
1937-1939 (2)
1938 (16)
1939 (11)
1940 (11)
1941 (4)
1942 (1)
1943 (1)
1944 (9)
1945 (3)
1946 (2)
1947 (2)
1949 (1)
1950 (2)
1951 (1)
1954 (3)
1955 (4)
1956 (7)
1957 (4)
1958 (6)
1959 (4)
1960 (6)
1961 (3)
1962 (1)
1963 (5)
1964 (4)
1965 (9)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (4)
1969 (1)
197? (11)
1970 (1)
1971 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1974-1975 (1)
1975 (2)
1976 (2)
1977 (2)
1978 (2)
1979 (1)
1980 (2)
1981 (1)
1982 (5)
1983 (3)
1983-1987 (2)
1984 (3)
1985 (3)
1986 (1)
1987 (5)
1988 (2)
1988-1990 (1)
1989 (9)
1990 (14)
1991 (7)
1992 (90)
1993 (54)
1994 (111)
1995 (148)
1996 (155)
1997 (157)
1998 (193)
1999 (158)
20.2.2015 (1)
2000 (200)
2001 (270)
2002 (280)
2003 (356)
2004 (424)
2005 (442)
2006 (521)
2007 (462)
2008 (593)
2009 (606)
2010 (664)
2011 (697)
2012 (765)
2012-2013 (1)
2013 (770)
2014 (765)
2015 (837)
2016 (834)
2017 (777)
2018 (754)
2019 (870)
2020 (742)
2021 (590)
2022 (175)
s. d. (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (39)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Biteks d.o.o. (6)
Botanično društvo Slovenije (2)
Center UROL (1)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (27)
Dnevnik (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (51)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (873)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (50)
Društvo psihologov Slovenije (102)
Društvo radiologije in onkologije (916)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (105)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (91)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (80)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (6)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (169)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (51)
Inštitut za varovanje zdravja RS (266)
IUS SOFTWARE d.o.o. (11)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (65)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (13)
Mladinska knjiga (22)
MOREL tiskovna agencija d.o.o. (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (357)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2275)
Onkološki inštitut Ljubljana (3038)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Pedagoška obzorja (4)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (62)
Prirodoslovno društvo Slovenije (100)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Rokus Klett d.o.o. (2)
Semeniška knjižnica (2)
Slovenski etnografski muzej (26)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (116)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (785)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (56)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1867)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (82)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (8)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (48)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (181)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (175)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (55)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (117)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (24)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (597)
Uprava RS za jedrsko varnost (28)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Večer (1)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (4)
Zavod RS za šolstvo (24)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (192)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (68)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (790)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (148)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (498)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (24)
Zgodovinsko društvo Celje (25)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (23)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Vsebina
Založnik
(8)
[s. n.] (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= Institute of Oncology (15)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= University of Primorska Press (2)
1A internet (2)
A. Dekleva (1)
A. Fifolt (1)
A. Horvat (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Knoll (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. L. P. Peca (3)
A. Maver (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (1)
A. Olenšek (1)
A. Širca (1)
A. Štraser (1)
A. Ulčnik (1)
A. Županič (1)
Adriatikus (2)
AHS (1)
Akademija Arhimed (4)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (3)
Angela Boškin Faculty of Health Care (2)
Angelini Pharma (1)
Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakul'teti Anjela Boşkin atindagi densawliq saqtaw fakwl'teti (1)
appresso Domenico Occhi (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud Guilielmum Simonem (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
apud Iuntas (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Ara (12)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Association of Radiology and Oncology (917)
Audibook (3)
B. Breznik (1)
B. Brzin (1)
B. Filej (1)
B. Ošlak (1)
B. Podpečan (1)
B. Valič (1)
Badeverwaltung (1)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
bei Ignaz Merk ... (1)
bei Iohann Georg Licht (1)
bei Johann Georg Licht (1)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotechnical Faculty, Department of Animal Science (1)
Biotehniška fakulteta (12)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (5)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird Publisher (5)
Biteks (8)
Biteks d.o.o. (2)
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (11)
Braumüller (2)
Bubina Baita (1)
Cankarjeva založba (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center Motus (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (3)
Center UROL (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Centralni higienski zavod (22)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
College of Nursing (2)
Community Health Centre (1)
Covirias (21)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Gerbec (1)
D. Hribar (1)
D. Podgoršek (1)
D. Ružić (1)
Delo Revije (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biotechnology, Jožef Stefan Institute (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (49)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Deželni odbor kranjski (1)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (28)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
dLib distributer (4)
DMFA-založništvo (1)
Dnevnik (26)
Doba (1)
Doba Epis (8)
Domus (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Druck. U. Verlag V. R. Oldenbourg (1)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (138)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo Ibis (1)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (53)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (52)
Društvo psihologov Slovenije (127)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (20)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov medicine (3)
Društvo študentov medicine Slovenije (5)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (73)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (8)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (80)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (18)
Družba Jezusova (53)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (6)
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (2)
Državni program ZORA, Onkološki inštitut (1)
durch Josiam Rihel (1)
DZS (7)
E. Benedik (1)
E. Dornik (1)
E. Mičović (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (2)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Eno (1)
Enost, M. Ogorevc (2)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Petri Horst (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex typographia Cribelliana (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
F. Erjavec (1)
F. Novak (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (3)
Faculty of management (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (10)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakul'tet zdravoohranenija im. Anžely Boškin (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (18)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (14)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (12)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (48)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (26)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (27)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (7)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (4)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
FIHO (11)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (8)
Fota-cop (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (2)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Južnič (1)
G. Kurillo (1)
G. Vlatković (1)
Gasilsko društvo (2)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey J. Blasnik (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (2)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gerold (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (2)
Glaxo (54)
Glaxo Wellcome (22)
Goriška matica (5)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (7)
GV Založba (2)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
I. Cikajlo (1)
I. Jurgec (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kregar (1)
I. Lenart (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Tominec (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vrečar (1)
Iarmr (1)
IARMR (1)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
in Commision bei Jakob Fr. Dirnböck (1)
in der Akademischen Buchhandlung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
in Kommission bei H.W. Korn (1)
in Kommission bei I. A. Edlem v. Kleinmayr (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute of Oncology (13)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (169)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (50)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za celično regenerativno medicino (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (28)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (54)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za varovanje zdravja (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (283)
Inštitut za varovanje zdravja RS (37)
Intelyway webmedia (2)
IRSR (1)
IUS Software (1)
IUS SOFTWARE (2)
IVZ RS (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
J. Blasnik (1)
J. Brankovič (1)
J. Bunčik (1)
J. Fettich (1)
J. Hensel (1)
J. Jamšek (1)
J. Jeras (1)
J. Kerčmar (1)
J. Mohorič (1)
J. Springer (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (2)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Pirc (1)
K. Vrabec (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (317)
Kancerološko združenje SZD (76)
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta (3)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (41)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za onkologijo (44)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (3)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (2)
KeAQ Semey medicina wniversiteti (1)
Kemijski inštitut (3)
Kleinmayr & B. (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, UKC (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klub Revus (5)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
'Knjigarna tiskovne zadruge' (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
KO PREKO, UKC (1)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (5)
Konzorcij Zdravniškega vestnika (1)
Krainischer Landes-Feuerwehrverband (1)
Kranjska deželna zaveza gasilnih društev (1)
Krka (113)
L. Fernau (1)
L. Schwentner (1)
LAHA, Laser and Health Academy (65)
Laibacher freiwillige Feuerwehr (1)
Lek (4)
LEON - makrobiotično društvo (1)
Lexpera (1)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljanski oblastni odbor Rdečega Križa (1)
Ljubljansko prostovoljno gasilno in reševalnego društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Logos (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (1)
M. Čuk (1)
M. Dolenc (1)
M. Gregorič (1)
M. Kališnik (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Likar (1)
M. Majhen (1)
M. Muhič (1)
M. Omerzu (1)
M. Pezdirc (1)
M. Plankar (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rutar (1)
M. Tajnik (1)
M. Voga (1)
M. Žavbi (1)
Malinc (1)
Manicipality of Maribor (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marketing magazin (2)
Matica Slovenska (1)
Mavrica (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (191)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (3)
Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (3)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
Medicinska knjiga (1)
Medicinski razgledi (873)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (4)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Mestna občina (4)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za zdravje (8)
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (5)
Mladinska knjiga (31)
Moderna organizacija (24)
Moksha (1)
Mosinger (1)
Muck Blažina (2)
Municipality (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (2)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Pavšelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (484)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (2)
NAO Medicinskij universitet Semej (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
National Institute of Public Health (15)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnil Eger (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Janes Leon, natiskaviz (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Neva (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (4)
NPJSC Semey Medical University (1)
O. Petrovič (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (2)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1055)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (744)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (2)
Onkološki inštitut, DP ZORA (1)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (26)
Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe (1)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (2)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osrednji reševalni odsek SPD (1)
Ozara (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Schauer (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
per Ioannem Oporinum (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per La stamperia camerale (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
PGD (6)
pismen' Kralevskago vseučilišča Peštanskago (1)
Pivec (7)
Planinska zveza Slovenije (62)
Pokrajinsko gasilsko poveljstvo (1)
Pomurje Cancer Society (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (7)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Poučna biblioteka (1)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (55)
Pravna praksa (7)
Prehransko izobraževanje (1)
Prehransko izobraževanje, Špela Vehar (3)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
prireditelj (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (100)
Prohealth (4)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Providio (18)
Providio d.o.o. (1)
published by Effingham Wilson, Royal exchange: Oliver and Boyd, Edinburgh; John Cumming, Dublin (1)
R. Kamnik (1)
R. Kobentar (1)
R. Pavlin (1)
Razvojni center (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (4)
RKS Območno združenje (4)
Rokus (2)
Ruslica (1)
S. Bogićević (1)
s. n. (4)
samozal. (5)
samozal. A. Trampuš Bakija (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Božič Mijovski (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. N. Pavlič (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. prevajalca (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. U. Bukovnik (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (5)
Sanje (2)
Schering-Plough CE (1)
Schweizer Spiegel (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secondo natura (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (120)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (87)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (52)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za internistično onkologijo (39)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (21)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (10)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD (1)
self-published by R. Kobilica Ramšak (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
selfpublisher U. Hrovat (1)
Senološka sekcija SZD (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovene Society Informatika (2)
Slovene Welding Society (449)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (25)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Respiratory Society (1)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (30)
Slovenski knjižni zavod (2)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko društvo Informatica (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (116)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (785)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko kemijsko društvo (56)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko strokovno združenje za limfedem (1)
Slovensko toksikološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2221)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (20)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (6)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, Onkološki inštitut (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (37)
Slovensko združenje paliativne medicine (20)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (16)
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za klinično prehrano (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (9)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (14)
Sožitje Association (6)
Speleological Association of Slovenia (1)
Splošna bolnišnica (11)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stichting WONCA Europe (2)
stiskanu per Ignazui Kleinmajerju (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije (23)
sumtibus Leopoldi Vossii (1)
Supra (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (3)
SZO (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Škuc (3)
ŠKUC (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (74)
T. Grieben (2)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Puš (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Soršak (1)
Teološka fakulteta (3)
The Advocate of the Principle of Equality of the Republic of Slovenia (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
tipografia della Minerva (1)
Tiskovna agencija Morel (1)
Tiskovna zadruga (1)
Transcendentalni svet (1)
Trapez Media (7)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
Typis Joannis Thomae de Trattnern ... (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Leopoldi Eger ... (1)
typis Matthaei Cosmerovij, S.C.M. Typogr. (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Bajc (1)
UKC, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo (1)
UKC, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (1)
Umanotera, (1)
UMco (3)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor Press (3)
University of Padova, Department of Animal Medicine, Production and Health (1)
University of Press (1)
University of Primorska Press (9)
University of Torino, Department of Agricultural, Forest and Food Sciences (1)
University Press (2)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (2)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (30)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (119)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetna založba Univeze (1)
Univerzitetni klinični center (17)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (12)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (14)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (2)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za psihiatrijo (1)
Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za neonatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (16)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (531)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (28)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Uradni list Republike Slovenije (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v samozal. (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kambič (1)
V. Kresnik (1)
V. Spindler (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
Verlag des Verfassers (1)
Verlag von Ignaz Alois Kleinmayr (1)
Veterinarska fakulteta (181)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
Visoka zdravstvena šola (21)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
VIST - Visoka šola za storitve (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (2)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (1)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
Wagner (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (1)
Založba FE (2)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (17)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Angelisa (1)
Zavod APGA (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (20)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (80)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (112)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (34)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (15)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (68)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (768)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (30)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Zdravilišče (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (8)
Zdravniško društvo Iatros (1)
Zdravniško društvo Slovenije (19)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (12)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (44)
Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje pnevmologov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (4)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (16)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (70)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (10)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (119)
Združenje za senologijo (11)
Združenje za senologijo Slovenije (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za senologijo SZD (19)
Združenje za socialno pedagogiko (24)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (28)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
ZENECA International (22)
Zgodovinsko društvo Celje (25)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (8)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (2)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (23)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (545)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (47)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (37)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zvezna tiskarna in knjigarna (3)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (14970)