Število rezultatov iskanja: 1018

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Ars et humanitas (8)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (10)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (65)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (15)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (32)
Dve domovini (10)
Dynamic relationships management journal (1)
E vsevedež (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (8)
Geodetski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Hmeljarski bilten (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (250)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klik (Ljubljana) (22)
Knjižnica (12)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (7)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (3)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (32)
Muzikološki zbornik (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (106)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (3)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (29)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (9)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (6)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (18)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (8)
Strojniški vestnik (4)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (5)
Teorija in praksa (87)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (2)
Železarski zbornik (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (12)
Biteks d.o.o. (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (250)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (32)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (106)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (136)
Pedagoška obzorja (4)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (22)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (29)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (32)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (64)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (25)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (8)
Ekonomska fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (249)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (33)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (71)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (32)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Mohorič (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
LDS (7)
Ljubljana: M. Borić (1)
Mariborska knjižnica (106)
Marketing magazin (3)
Mayr? (1)
Medicinski razgledi (3)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (4)
Observer Genion Clipping (2)
Obzorja (16)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (117)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pro Anima (22)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (32)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societá storica del Litorale (18)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (61)
Teološka fakulteta (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (16)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje DrogArt (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (1018)