Število rezultatov iskanja: 326

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (45)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (63)
SIB d.o.o. (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (17)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
A. Zorn (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Doba Epis (7)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (24)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (13)
Fakulteta za upravo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gospodarski vestnik (17)
GV Revije (7)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (17)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (11)
Konzorcij Edinosti (4)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
M. N. Sukijasović (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (3)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Obzorja (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pravna fakulteta (30)
Pravna praksa (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
University of Maribor Press (4)
Univerzitetna založba (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
V.-D. Degan (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za politične vede (21)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (18)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (17)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza SUP (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Išči med rezultati (326)