Število rezultatov iskanja: 1056

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (47)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (2)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (17)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (29)
Dialogi (4)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (8)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (12)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (7)
Geografski zbornik (2)
Geologija (12)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (14)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (7)
Kronika (Ljubljana) (24)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (15)
Loški razgledi (9)
Materiali in tehnologije (6)
Muzikološki zbornik (2)
Na mejah (84)
Na meji nevidnega (6)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (2)
Novi svet (Ljubljana) (4)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (16)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (1)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (13)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Scopolia (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski gospodar (56)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (30)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (22)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (13)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (5)
Vakuumist (3)
Vertec (1871) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (8)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (19)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Železarski zbornik (1)
Leto izida
1855 (1)
1857 (1)
1858- (1)
1862 (2)
1872 (1)
1874 (1)
1876 (1)
1879 (2)
1880-1918 (1)
1881 (1)
1883 (3)
1884 (1)
1885 (2)
1886 (2)
1887 (3)
1889 (3)
1890 (2)
1890-1910 (1)
1892 (1)
1893 (1)
1895 (2)
1895-1896 (1)
1896 (1)
1897 (2)
1898 (4)
19?? (1)
19??-1928 (1)
1900 (2)
1900-1914 (1)
1900-1915 (1)
1901 (2)
1904 (1)
1905 (1)
1906 (2)
1908 (5)
1909 (1)
191? (1)
1910 (2)
1910-1914 (1)
1910-1919 (1)
1911 (2)
1912 (3)
1913 (1)
1914 (2)
1914-1915 (2)
1914-1919 (19)
1915 (4)
1916 (2)
1917 (2)
1917-1918 (1)
1918 (4)
1918-1919 (57)
1918-1920 (3)
1919 (78)
1919-1922 (1)
1919-194? (1)
1919-195? (7)
1920 (4)
1920-1921 (1)
1920-1925 (1)
1920-1940 (1)
1920-1945 (1)
1921 (2)
1922 (2)
1923 (2)
1924 (2)
1925/1929 (1)
1925-1930 (1)
1925-1935 (3)
1926 (4)
1928 (2)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
1929-1941 (1)
1929-1949 (1)
1930 (3)
1930-1940 (3)
1930-1950 (1)
1931 (3)
1933 (2)
1934 (3)
1934-1940 (1)
1934-1941 (1)
1934-1950 (1)
1935 (4)
1935-1940 (2)
1935-1945 (1)
1935-1950 (2)
1936 (13)
1937 (31)
1938 (36)
1938-1939 (3)
1939 (34)
1939-1940 (2)
1939-1945 (3)
1940 (24)
1940-1941 (1)
1940-195? (1)
1940-1950 (4)
1940-1955 (1)
1941 (1)
1941-1945 (3)
1942-1942 (1)
1942-1943 (1)
1942-1945 (2)
1944 (1)
1945 (2)
1945-1955 (2)
1946-1955 (2)
1948 (1)
1949 (2)
1950 (1)
1950-1960 (3)
1955 (1)
1955/1956 (1)
1955-1965 (1)
1956 (1)
1958 (1)
1959 (1)
1960 (1)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (1)
1964 (2)
1965 (1)
1966 (2)
1967 (1)
1968 (1)
1969 (5)
1970 (6)
1972 (3)
1973 (2)
1976 (4)
1977 (7)
1978 (5)
1979 (3)
1980 (7)
1981 (1)
1982 (9)
1983 (2)
1984 (5)
1985 (5)
1986 (2)
1987 (6)
1988 (7)
1989 (6)
1990 (7)
1991 (6)
1991-1991 (1)
1992 (13)
1993 (14)
1994 (15)
1995 (7)
1996 (11)
1997 (14)
1998 (23)
1999 (14)
2000 (14)
2001 (26)
2002 (16)
2003 (13)
2004 (12)
2005 (16)
2006 (13)
2007 (11)
2008 (12)
2009 (17)
2010 (16)
2011 (19)
2012 (17)
2013 (21)
2014 (19)
2015 (30)
2016 (27)
2017 (22)
2018 (15)
2019 (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Geološki zavod Slovenije (9)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (249)
KUD Šmaug (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (30)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (84)
Mestna knjižnica Ljubljana (60)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (237)
Planinska zveza Slovenije (16)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (47)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Založnik
1A internet (1)
A. Beer (1)
A. Marković (1)
A. Vigini (1)
A. Zorn (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Ažbé (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (34)
D. Rovšek (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Ekologi brez meja (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (34)
E. Wieser (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elite (1)
Euro Trend Production (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Genija (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Helidon (1)
Holynski (1)
I. Germek (1)
I. Kvas (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
J. Godina (1)
J. Korzun (2)
J. Lomschek (1)
J. Müller (1)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (13)
Jožef Blaznik (14)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Konzorcij (84)
Košuta prostudio (1)
KUD Šmaug (6)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
LDS (3)
LEXPERA (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (1)
Mestna občina (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Moderna galerija (1)
Muzejsko društvo (9)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
Nova revija (5)
Obzorja (4)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (29)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (8)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pelikan (2)
Planinska zveza Slovenije (16)
Pravna fakulteta (1)
Primož Ramovš (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Smola (13)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
S. Hendler (1)
s. n (1)
samozal. A. Beg (1)
samozal. J. Jurčič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (34)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (9)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
SNG Maribor (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (34)
Sophia (1)
Sraka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (10)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (56)
Tiskovna zadruga (15)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Bester (2)
V. Bohinec (1)
Vekoslav Spindler (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
Založba ZRC (10)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (34)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (47)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (34)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (7)
Železarna Ravne (7)
Železarna Štore (7)
Dostop
Išči med rezultati (1056)