Število rezultatov iskanja: 657

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (2)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (15)
Acta chimica slovenica (7)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (5)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (5)
Anali PAZU (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (5)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (1)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (6)
Economic and business review (5)
Elektrotehnika (1)
Elektrotehniški vestnik (28)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (28)
Geografija v šoli (2)
Geografski vestnik (4)
Geologija (2)
Glej, netopir! (1)
Gospodarska gibanja (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Grafičar (Ljubljana) (2)
IB revija (Ljubljana) (4)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (50)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Instrumenti (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Jezik in slovstvo (2)
Journal of energy technology (4)
Kinesiologia Slovenica (9)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (4)
Kovine zlitine tehnologije (19)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Management (6)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (23)
Medicinski razgledi (14)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (16)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naše gospodarstvo (13)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (1)
Papir (Ljubljana) (1)
Perfectus AC (1)
Podjetje in delo (1)
Presek (27)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (29)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (2)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Sodobna pedagogika (2)
Strelno orožje, municija, obrana (1)
Strojniški vestnik (23)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (3)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Uprava (Ljubljana) (4)
Vakuumist (15)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (21)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zdravniški vestnik (24)
Zdravstveno varstvo (5)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
DELO, d.d. (2)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (30)
Društvo Medicinski razgledi (14)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (15)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (28)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (34)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Lexpera d. o. o. (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (56)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska sekcija IEEE (7)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (24)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (50)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (21)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (28)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
A. Kunčič (1)
A. Pessaritsch (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (16)
Association of Radiology and Oncology (1)
B. Peršič (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Kozak (1)
Debora (1)
Didakta (2)
dLib distributer (1)
DMFA-založništvo (8)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (13)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (22)
Društvo psihologov Slovenije (32)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (15)
Družba Jezusova (1)
Ekonomska fakulteta (5)
Ekonomski center Maribor (13)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Elektrotehniška zveza Slovenije (19)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (9)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Kurillo (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
I. Turk (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (42)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (2)
IZUM (1)
J. Pirc (1)
Jožef Blaznik (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
LDS (2)
Lexpera (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
Marketing magazin (5)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinski razgledi (14)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
PAZU (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (24)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (4)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (50)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (7)
Uprava za zaštitu industriske svojine (3)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (28)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (20)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (19)
Železarna Ravne (19)
Železarna Štore (19)
Išči med rezultati (657)