Število rezultatov iskanja: 148

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
G. Vodeb (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
International Institute for Archival Science (1)
K. Kenda-Jež (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Politehnika (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (28)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (148)