Število rezultatov iskanja: 282

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Geološki zavod Slovenije (36)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (114)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Alpine Luftbild (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod Ljubljana (13)
Geološki zavod Slovenije (37)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (18)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
J. Brankovič (1)
K. Debeljak (1)
K. Zdešar Kotnik (1)
L. Sinkovič (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
P. Štukovnik (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (76)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Š. Koren (1)
T. Zajmi (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Uprava za zaštitu industriske svojine (14)
Veterinarska fakulteta (1)
VIST - Visoka šola za storitve (2)
Wolfgang Gerle (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (282)