Število rezultatov iskanja: 2368

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Acta agriculturae Slovenica (23)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (25)
Acta chimica slovenica (102)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (10)
Acta geotechnica Slovenica (32)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (17)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (7)
Advances in business related scientific research journal (4)
Advances in production engineering and management (15)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (5)
Akademija MM (8)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (22)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheo (2)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (12)
Asian studies (2)
Atlanti (4)
Blejske delavnice iz fizike (57)
Bogoslovni vestnik (11)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (19)
Delavci in delodajalci (3)
Delo in varnost (4)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (11)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (61)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (4)
Fizika v šoli (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (87)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (18)
Geografski zbornik (2)
Geologija (32)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (25)
Hacquetia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (7)
IB revija (Ljubljana) (9)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (62)
Informacije MIDEM (44)
Informatica (Ljubljana) (85)
Informatica Medica Slovenica (6)
Inter Alia (Ljubljana) (2)
International journal of management, knowledge and learning (6)
Izzivi prihodnosti (5)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (20)
Jezikoslovni zapiski (4)
Journal of energy technology (15)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (17)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (22)
Kronika (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (1)
Les (Ljubljana) (13)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (1)
Management (9)
Management (Spletna izd.) (13)
Managing global transitions (28)
Matematika v šoli (3)
Materiali in tehnologije (98)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Metodološki zvezki (33)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (36)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Obzornik zdravstvene nege (18)
Organizacija (Kranj) (85)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (9)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Podjetje in delo (6)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (10)
Projektna mreža Slovenije (8)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (43)
Radiology and oncology (Ljubljana) (19)
Rak jajčnikov (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (8)
Revija za geografijo (5)
Revija za univerzalno odličnost (14)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (29)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slavistična revija (13)
Slovenian veterinary research (9)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (17)
Sodobna pedagogika (12)
Sodobnost (1963) (6)
Strojniški vestnik (210)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (2)
Tekstilec (8)
Teorija in praksa (39)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (28)
Uprava (Ljubljana) (8)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (22)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (13)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (9)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (78)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (61)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (43)
Društvo radiologije in onkologije (19)
Društvo za marketing Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (62)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (61)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
GEA College (4)
Geološki zavod Slovenije (29)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (108)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (12)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (8)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (217)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (114)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (102)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (44)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (12)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (50)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (232)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (36)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (32)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (85)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (25)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (84)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Berkopec (1)
A. Horvat (1)
A. Hrovat (1)
A. Kladnik (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kuhar (1)
A. Mavrič (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Ota (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (2)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (143)
B. Blažič (2)
B. Filej (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Zoubek (1)
Banka Slovenije (8)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (23)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (9)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
CODEC (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (19)
D. Duh (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Kozelj (1)
D. Šubic (1)
Didakta (2)
Dj. Kalčov (2)
dLib distributer (6)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (51)
Doba Epis (8)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (36)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (65)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (62)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družba Jezusova (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (5)
E. Košnjek (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (36)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (36)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (46)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
F. Jenko (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of management (28)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (38)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (15)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (19)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (32)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (28)
Fakulteta za organizacijske študije (20)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (17)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (33)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (15)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (12)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Fr. Vesel (1)
G. Novak (1)
G. Skačej (1)
GEA College (4)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (24)
Geološki zavod Slovenije (5)
Geološki zavod, Ljubljana (6)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (7)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
GV Revije (5)
I. Bizjak (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
Ico (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (13)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (120)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (29)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
International Institute for Archival Science (2)
Ipi (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
IZUM (2)
J. Kamenik (1)
J. Sodnik (2)
J. Virant (1)
K. Bezek (1)
K. Debeljak (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rostohar (1)
K. Zakšek (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kemijski inštitut (3)
Klub Revus (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
L. Gosar (1)
L. Lahajnar (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
LDS (3)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
M. Ambrožič (1)
M. B. Kobav (1)
M. Bombač (1)
M. Gerbec (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jukić (1)
M. Krajnc (2)
M. Kristan (1)
M. Kušar (1)
M. Omerzu (1)
M. Plahuta (1)
M. Povh (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Škerjanec (1)
M. Veber (1)
M. Vodopivec (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (8)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Metalurški inštitut el at. (8)
Metalurški inštitut et al. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Moderna organizacija (85)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Eržen (1)
N. Klopčar (1)
N. Košnik (1)
N. Ogris (1)
N. Pavšelj (1)
N. Sirnik (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (29)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (4)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (19)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Zadravec (1)
Pedagoška fakulteta (21)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (4)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Posavski muzej (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
R. Kobentar (1)
R. Pečenko (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
S. Drobne (1)
S. Gamse (1)
S. Kač (1)
S. Trajkovski (1)
samozal. (2)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (33)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (8)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (30)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (35)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovensko društvo Informatika (106)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko geološko društvo (26)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (6)
Slovensko kemijsko društvo (102)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (8)
Societá storica del Litorale (13)
Splošno združenje tekstilne industrije (8)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (17)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (44)
Šola za ravnatelje (3)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (14)
T. Černe (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pazlar (1)
T. Šturm (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Teološka fakulteta (7)
Tiskovna zadruga (1)
Tovarna usnja (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Turistica (6)
U. Bohinc (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (13)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Urbankod (1)
V. Katstelic (1)
V. Ramšak (1)
V. Rupnik (1)
Veterinarska fakulteta (9)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Z. Črepinšek (1)
Z.Petkovšek (1)
Založba FE (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (20)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (6)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (25)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (87)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (165)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (45)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (22)
Železarna Ravne (22)
Železarna Štore (22)
Išči med rezultati (2368)