Število rezultatov iskanja: 788

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (10)
Acta chimica slovenica (29)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta geotechnica Slovenica (15)
Acta hydrotechnica (10)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (11)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arheo (4)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Book of abstracts (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Didakta (2)
Elektrotehniški vestnik (23)
Farmacevtski vestnik (3)
Geodetski vestnik (18)
Geografski vestnik (4)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (26)
Hmeljarski bilten (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (5)
Informacije MIDEM (48)
Informatica (Ljubljana) (21)
Informatica Medica Slovenica (2)
Journal of energy technology (2)
Kovine zlitine tehnologije (17)
Les (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (3)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (69)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Metodološki zvezki (14)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (10)
Organizacija znanja (1)
Presek (1)
Proteus (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (23)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (1)
Strojniški vestnik (103)
Šolsko polje (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (1)
Tim (Ljubljana) (95)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (17)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (48)
Didakta (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (23)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (76)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (26)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (48)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (120)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (26)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (95)
Založnik
A. Berkopec (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Maslo (1)
A. Olenšek (1)
A. Županič (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (81)
B. Naglič (1)
B. Valič (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Gradišar (1)
D. Kozelj (1)
Didakta (2)
dLib distributer (7)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (15)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (11)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
G. Karer (1)
G. Novak (1)
G. Pretnar (1)
G. Rak (1)
G. Vilhar (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (12)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute of Oncology (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (91)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (23)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Dedič (1)
J. Kovač (1)
J. Sodnik (2)
J. Žibert (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
L. Gosar (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Bombač (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jukić (1)
M. Mihelič (1)
M. Skudnik (1)
M. Škerjanec (1)
M. Veber (1)
M. Zupan (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Moderna organizacija (10)
N. Bezak (1)
N. Ogris (1)
N. Sirnik (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (23)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Žvanut (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
R. Marsetič (1)
S. Petan (1)
S. Rusjan (1)
S. Šantl (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (7)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovensko društvo Informatika (26)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (48)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
T. Melik (1)
T. Pogačar (1)
T. Stare (1)
Tehniška založba Slovenije (95)
U. Bohinc (1)
U. Mali (2)
U. Vilhar (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Ramšak (1)
V. Zupanc (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Z. Vidrih (1)
Založba FE (1)
Založba FE in FRI (3)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (8)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (26)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (92)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (11)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (17)
Železarna Ravne (17)
Železarna Štore (17)
Življenje in tehnika (2)
Išči med rezultati (788)