Število rezultatov iskanja: 608

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (48)
Didakta (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (22)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (69)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (35)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (25)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (45)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (112)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (24)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (9)
Založnik
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Maslo (1)
A. Olenšek (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (78)
B. Naglič (1)
B. Valič (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Gradišar (1)
D. Kozelj (1)
Didakta (2)
dLib distributer (7)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (17)
G. Novak (1)
G. Pretnar (1)
G. Rak (1)
G. Vilhar (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (12)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (84)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (22)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
J. Kovač (1)
J. Sodnik (2)
J. Žibert (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
L. Gosar (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Bombač (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jukić (1)
M. Mihelič (1)
M. Skudnik (1)
M. Škerjanec (1)
M. Veber (1)
M. Zupan (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Moderna organizacija (9)
N. Bezak (1)
N. Ogris (1)
N. Sirnik (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (22)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Žvanut (1)
Pravna fakulteta (1)
R. Marsetič (1)
S. Petan (1)
S. Rusjan (1)
S. Šantl (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (7)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovensko društvo Informatika (25)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (45)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
T. Melik (1)
T. Pogačar (1)
T. Stare (1)
Tehniška založba Slovenije (9)
U. Bohinc (1)
U. Mali (2)
U. Vilhar (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Ramšak (1)
V. Zupanc (1)
Z. Vidrih (1)
Založba FE (1)
Založba FE in FRI (3)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (89)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (6)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (17)
Železarna Ravne (17)
Železarna Štore (17)
Išči med rezultati (608)