Število rezultatov iskanja: 1474

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (30)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Anthropological notebooks (8)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (6)
Asian studies (12)
Atlanti (5)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (28)
De musica disserenda (5)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dialogi (10)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (47)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (9)
Filozofski vestnik (23)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (1)
Geografski zbornik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hmeljarski bilten (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (20)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (4)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanski zvon (35)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (7)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (24)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (3)
Novi svet (Ljubljana) (4)
Obzornik zdravstvene nege (8)
Organizacija (Kranj) (585)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (17)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (18)
Slovenka (5)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (16)
Slovenski pravnik (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (64)
Stati inu obstati (3)
Stavbinski delavec (3)
Strojniški vestnik (5)
Šolsko polje (3)
Štajerc (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (15)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (30)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (4)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (4)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (8)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Medicinski razgledi (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (64)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (391)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (24)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (30)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (585)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod Ulala (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
ZRC SAZU (43)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
A. Berthold (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (4)
Akademija za likovno umetnost (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
B. Badovinac (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
Delavska tiskovna družba (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (92)
Eduvision (4)
EDUvision (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Public Administration (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
formis J.G. Mayr ... (1)
Glasbena matica (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
H. Slovák (1)
I. Kleinmayr u. F. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (5)
J. Schöndorfer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (30)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jožef Blaznik (3)
Jožef Stefan Institute (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (47)
Konzorcij Edinosti (5)
LDS (7)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Klemenčič (1)
M. Štupar (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (8)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mestna občina (4)
Moderna galerija (37)
Moderna organizacija (603)
Moje sanje (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
Nova revija (9)
Obzorja (10)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Robinson (1)
S. n. (1)
samozal. (1)
samozal. I. Umek (1)
samozaložba (1)
Sava film (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
self-published Š. Ivanko (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (17)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (28)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Tiskovna zadruga (35)
Umetniška matica (1)
Umetniška propaganda (1)
University of Nova Gorica (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (12)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (8)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1474)