Število rezultatov iskanja: 206

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Brzin (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
D. Roženbergar (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (32)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Bole (1)
J. Jugovic (1)
J. Matjašič (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
L. Sinkovič (1)
M. Derlink (1)
M. Vardjan (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medicinski razgledi (3)
Metalurški inštitut el at. (1)
Metalurški inštitut et al. (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R.-C. Cheng (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (10)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Išči med rezultati (206)