Število rezultatov iskanja: 103

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Roženbergar (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (10)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
M. Derlink (1)
Medicinski razgledi (2)
Metalurški inštitut et al. (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (7)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (103)