Število rezultatov iskanja: 47

Časopisje in članki - oblika
Založnik
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Transparency International Slovenia (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Išči med rezultati (47)