Število rezultatov iskanja: 202

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (67)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
D. Bastiančič (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (4)
E. Benedik (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
GPZ Sraka (1)
Helidon (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (10)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
M. Bizjak (1)
M. Gregorič (1)
M. Repovž Lisec (1)
Mariborska knjižnica (7)
Medicinski razgledi (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
natisnil Joshef Blasnik (2)
Nepveu (1)
Nova revija (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Rdeči križ Slovenije (2)
RIS Dvorec (1)
S. Zwitter (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (8)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (3)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (3)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Vejica (1)
Vrtec Galjevica (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zbornica zdravstvene nege (8)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (202)