Število rezultatov iskanja: 607

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (77)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (4)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (20)
Advances in production engineering and management (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Ars et humanitas (7)
Ars mathematica contemporanea (1)
Azijske in afriške študije (2)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (2)
Dialogi (10)
Dom in svet (Ljubljana) (45)
Elektrotehniški vestnik (4)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (12)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (11)
Informatica (Ljubljana) (15)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (7)
Jezik in slovstvo (37)
LAHA (Online ed.) (7)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (4)
Livarski vestnik (2)
Ljubljanski zvon (39)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (9)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (2)
Naša sodobnost (8)
Novi svet (Ljubljana) (4)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (4)
Papir (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (12)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (28)
Radiology and oncology (Ljubljana) (5)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (37)
Slovan (Ljubljana. 1884) (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (24)
Studia Historica Slovenica (1)
Tekstilec (1)
Učiteljski tovariš (4)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (26)
Vestnik za tuje jezike (5)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovina v šoli (1)
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (7)
Lexpera d. o. o. (3)
Mariborska knjižnica (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (191)
Slavistično društvo Slovenije (54)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (77)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (11)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (25)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (2)
appresso Pietro Farri (1)
Artius (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Association of Radiology and Oncology (5)
Beletrina (7)
Biotehniška fakulteta (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Delavska založba (1)
Dionička Tiskara (1)
DMFA, založništvo (2)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (31)
E. Beaufort (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (3)
GV Založba (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
ICO (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
IUS SOFTWARE (8)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (45)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Kulturni center Maribor (1)
LAHA, Laser and Health Academy (7)
LDS (4)
Lexpera (4)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Mariborska knjižnica (4)
Matica Slovenska (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna tiskarna (1)
Nova založba (1)
Obzorja (11)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pravna fakulteta (1)
samozal. F. Celestin in J. Jurčič (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
self-published by author (1)
Slavistično društvo Slovenije (74)
Slovene Society Informatika (6)
Slovene Welding Society (4)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Chemical Society (20)
Slovenija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovensko društvo Informatica (3)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (77)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (11)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (39)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (16)
Išči med rezultati (607)