Število rezultatov iskanja: 87

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Grigillo (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM (1)
M. Triglav Čekada (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Moderna organizacija (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Society Informatika (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
T. Pristovnik (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (87)