Število rezultatov iskanja: 421

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (14)
Acrocephalus (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta hydrotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
AR. Arhitektura, raziskave (24)
Arheo (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (6)
Dialogi (3)
Dogovori (12)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (6)
Filozofski vestnik (9)
Geodetski vestnik (8)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (1)
Geologija (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (9)
Hmeljarski bilten (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (12)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (24)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (3)
Les (Ljubljana) (3)
Loški razgledi (2)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (2)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (22)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (22)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (23)
Naše delo (Ptuj) (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Presek (3)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (5)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (16)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (4)
Zbor občanov (20)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Društvo arhitektov Ljubljana (14)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (148)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (23)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (16)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Antolinc (1)
D. Krajčič (1)
Društvo arhitektov (14)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Državna založba Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Fakulteta za arhitekturo (27)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Fr. Vesel (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (4)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
K. Sinkovič (1)
Knjigarna V. Weixl (2)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
M. Kušar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministarstvo vojske i mornarice (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Naše delo (2)
Nova revija (8)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (20)
OK SZDL Ljubljana Center (12)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Pamić (1)
R. Vezočnik (1)
S. Trajkovski (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (24)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (421)