Število rezultatov iskanja: 616

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Angeljček (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (22)
Bogoslovni vestnik (5)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (6)
Didakta (2)
Dogovori (15)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (4)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (24)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (5)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (5)
Image analysis and stereology (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Jezik in slovstvo (8)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (18)
Kronika (Ljubljana) (13)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (10)
Loški razgledi (29)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (18)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (28)
Naša sodobnost (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi svet (Ljubljana) (8)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (9)
Planinski vestnik (17)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (2)
Razpotja (1)
Res novae (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (9)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (27)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (11)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (3)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (3)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (11)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovinski časopis (20)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (9)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (22)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
Didakta (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Katoliški in��titut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (23)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (93)
Muzejsko društvo Škofja Loka (29)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (216)
Planinska zveza Slovenije (17)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (23)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (22)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Cankarjeva založba (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Čebelarsko društvo (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družba Jezusova (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (23)
Državni zbor Republike Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Foto Firšt (1)
GEC (1)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Glasbena matica (2)
GPZ Sraka (2)
Helidon (1)
IFIMES (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Pelikan (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Janko Glazer (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Komunalna banka (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za proslavo 200. obletnice (1)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
LDS (2)
Ljubljanski sokol (1)
Mariborska knjižnica (9)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (1)
MiMik (1)
MIMIK (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
Muzejsko društvo (29)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Naša kniga (1)
Naše delo (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
Pedagoška fakulteta (9)
PGD (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (17)
Pripravljalni odbor za proslavo 130 obletnice skladatelja Huga Wolfa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Rikoss (1)
RTV (3)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (5)
samozal. P. Bratina (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (28)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
SO (2)
Societá storica del Litorale (4)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (12)
Učiteljska Tisk. V Ljublj. (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viktor Vrbnjak (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
ZDSSS (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (616)